Може би си мислите, че черния цвят е само един и е еднакъв навсякъде? Това въобще не е така. Преди няколко години екип от Великобритания създаде субстанция от вертикално подравнени масиви от въглеродни нанотръби или накратко VANTA (Vertically aligned carbon nanotube arrays). Тази субстанция е най-тъмната материя, изкуствено създадена от човек, като абсорбира до 99.965% от ултравиолетовата, видимата и инфрачервената светлина.

Явно за някой това не е било достатъчно черно, защото преди няколко месеца разработчиците представиха подобрена версия, Vantablack 2.0, която дори не може да бъде измерена от специализирани уреди.

Този тип черно може да се използва при създаването на телескопи и инфрачервени камери, които да се използват както на земята, така и в космоса.

Vantablack