В България има 39 планини като най-известните са Рила, Пирин, Стара Планина, Витоша, Родопи и т.н. Засега нищо ново? Обаче знаете ли че има и планина Тангра, която е с дължина 30 км? И че тя не се намира в България? Тангра планина се намира на остров Ливингстън в Антарктика и е била безименна до 2001 година, като след това вече носи името на върховния прабългарски бог Тангра. Планината има три основни хребета: Фрисланд на запад,  Делчев на изток и Левски в центъра.

Хребет Левски Тангра Планина

Снимка: Любомир Иванов

В първият хребет място са намерили нос Ботев, върховете Св. Борис (1699м), Симеон, Св. Кирил, Лясковец, Пресиян, Св. Методий, Академия и Зограф.

Вторият хребет Левски се намира между Шипченската седловина на запад, Девинската седловина на изток, Черепишкия хребет на север и върха Христов Камък на юг. По-високите върхове са Голям Иглен връх (1680м), Левски, Св. Иван Рилски, Шлем, Сердика, Вихрен, Онгъл и Пловдив.

В последният хребет Делчев хребет са разположени върховете Делчев (940м), Русе, Асен, Петър, Кубер, Елена, Спартак, Яворов и Паисий.

Остров Ливингстън

Карта на остров Ливингстън, Антарктика. Източник: Иванов, Л. и Н. Иванова

Географските имена отразяват историята на изучаването на Антарктика. Държавите, които развиват антарктическата наука, дават нови нименования на безименни географски обекти за нуждите на ориентацията, логистиката и международното научно сътрудничество. Българската антарктическа база е разположена на Южни Шетландски острови и поради тази причина повечето български географски имена са съсредоточени в този район, особено на островите Ливингстън, Гринуич, Робърт, Сноу и Смит.

Към юни 2016 г. българските географски имена в Антарктика са 1335 на брой. Комисия по антарктическите наименования е учредена в България от Българския антарктически институт през 1994, а от 2001 е към Министерството на външните работи на България. Комисията одобрява българските географски наименования в Антарктика, които формално се дават от президента съгласно българската конституция и установената международна практика.

С оглед популяризирането на Антарктика и българското присъствие и участие в нейното изследване, се насърчават български селища да дават подходящи антарктически имена на свои обществени места. Името на остров Ливингстън вече е дадено (или е в процес на одобрение) на няколко площада и улици като „пл. Остров Ливингстън“ в Самуил и Кула, и „ул. Остров Ливингстън“ в Гоце Делчев, Ямбол, Петрич, София, Ловеч и Видин.

Източник: Wikipedia