Академия Телерик имат публикуван курс от 26 клипа на български, в който покриват подробно какво е необходимо и как се създава iOS мобилно приложения за iPhone и iPad. Можете да се запознаете с основите на програмните езици Objective-C и Swift, фреймуърка Cocoa Touch, вградените функционалности на устройствата (геолокация, компас, камера), както и практики и техники за разработка на мобилни приложения. Обучението е насочено към хора, които имат опит поне по един програмен език и познават принципите за ООП (обектно-ориeнтираното програмиране).

Източник и повече информация: Академия Телерик. YouTube плейлист.