Видео урок на тема Основи на езика HTML от Академия Телерик. Разглеждат се начални понятия за уеб като браузъри, уеб сървъри, системата клиент-сървър, инструменти за разработка, езика HTML и др. Набляга се на правилното писане на HTML код и се разглеждат всички използвани тагове: линкове, заглавия, параграфи, таблици, форми, бутони, текстови полета, слайдъри, падащи менюта.

Видеото е от края на 2012-та и с лектор Светлин Наков.

Източник.